Site MapContact Us
Cart Buy Now or Call 0-2402-6117, 08-8258-3131
Search

บริษัท วี.ซี.ชัยรุ่งเรือง จำกัด

 

" บริษัทมีการศึกษาคุณสมบัติการใช้งานของโปรแกรมบัญชี myAccount กับโปรแกรมอื่นๆ เมื่อเปรียบเทียบกันแล้ว โปรแกรมบัญชี myAccount สามารถตอบสนองความต้องการของเราได้มากที่สุด ซึ่งโปรแกรมมีระบบการทำงานที่เข้าใจง่าย ทำให้เราสามารถทำงานด้านบัญชีได้ง่าย รวดเร็วขึ้น เป็นที่ยอมรับของลูกค้า"
 ......................................................................................................................
  คุณดวงหทัย  พลามีชัย
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี , บริษัท วี.ซี.ชัยรุ่งเรือง จำกัด

.........................................................................................................................................................
ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง

ทุนจดทะเบียน : 5 ล้านบาท     
จำนวนพนักงาน : 30 คน 

เพราะเหตุใดจึงเลือกโปรแกรมบัญชี myAccount มาใช้ในการทำงาน

"บริษัทมีการศึกษาคุณสมบัติการใช้งานของโปรแกรมบัญชี myAccount กับโปรแกรมอื่นๆ เมื่อเปรียบเทียบกันแล้วโปรแกรมบัญชี myAccount สามารถตอบสนองความต้องการของบริษัทเราได้เป็นอย่างดี เพราะว่าโปรแกรมอำนวยความสะดวก รวดเร็วในการทำงานและพร้อมให้ข้อมูลรายละเอียดของเอกสารได้ถูกต้องแม่นยำ"


ขยายหน้าจอ : Double Click ที่หน้าจอ หรือ Click ขวาที่หน้าจอ > Zoom > Full Screen


 
บทความโดย : บริษัท วี.ซี.ชัยรุ่งเรือง จำกัด


Service
Complain
ContactUs
Download
รับทำเว็บไซต์
หางานทั่วไทย
TACThai
B2BThai