Site MapContact Us
Cart Buy Now or Call 0-2402-6117, 08-8258-3131
Search

โฮมฮับ บจก.

 

ก่อนตัดสินใจซื้อ software ทางบริษัทได้สำรวจทั้ง software ที่เป็นของต่างประเทศ และของคนไทย และได้ตัดสินใจเลือก Software ของทางโปรซอฟท์ เนื่องจากมีความยืดหยุ่นและใช้งานง่าย เหมาะกับคนไทย เมื่อเปรียบเทียบแล้วจึงตัดสินใจซื้อ software ของโปรซอฟท์ และเชื่อมั่นว่าจะสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้น และช่วยลดต้นทุนในการบริหารงาน "
 ......................................................................................................................
  คุณชาตรี ตั้งมิตรประชา
ผู้อำนวยการบิรหาร Managing Director , โฮมฮับ บจก.

.........................................................................................................................................................
 ลักษณะการประกอบธุรกิจ : จำหน่ายสินค้าวัสดุก่อสร้างและสินค้าตกแต่งบ้านครบวงจร

ทุนจดทะเบียน : 27 ล้านบาท     
จำนวนพนักงาน : 400 คน

สาเหตุที่นำ Software มาให้ใช้ในการทำงาน

" เพื่อความรวดเร็ว ความถูกต้องแม่นยำและรองรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต ซึ่งจะมีการขยายไปอีกหลายสาขา"

เพราะเหตุใดจึงวางใจใช้ Software ของโปรซอฟท์

" เป็น Software ที่มีลักษณะเหมาะสมกับธุรกิจของคนไทย และเป็นโปรแกรมที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
และมีทีมงาน Support ที่เป็นมืออาชีพ "

นะโยบายบริหารงาน (Key Success Factor)

    1. พัฒนาบุคลากร เช่น Service mind ระเบียบวินัย คุณธรรม จริยะธรรม ความเป็นผู้นำ 
    2. พัฒนาระบบการทำงาน เช่น สรรหาเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะสมกับการทำงานเพื่อให้ทำงานเร็ว
        และลดต้นทุนการทำงาน 
    3. ส่งเสริมการขายและการตลาด เช่น มีการโฆษณาอย่างต่อเนื่อง จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายทุกเทศกาล 
        และร่วมกิจกรรมทางสังคมที่เป็นประโยชน์

”ครบเรื่องบ้าน บริการดีที่โฮมฮับ”

www.homehub.co.th

 
 

 
 บทความโดย : โฮมฮับ บจก.


Service
Complain
ContactUs
Download
รับทำเว็บไซต์
หางานทั่วไทย
TACThai
B2BThai