Site MapContact Us
Cart Buy Now or Call 0-2402-6117, 08-8258-3535
Search

วิธีการ ใส่ license โปรแกรม HR-PRO

การใส่ license โปรแกรม HR-PRO  มีวิธีอย่างไร

หลังจากติดตั้งโปรแกรม HR-PRO เสร็จแล้ว ให้คลิกที่ ระบบโครงสร้างบริษัทต่อไปให้ทำการคลิกที่ กำหนดข้อมูลบริษัทลำดับต่อมาจะมี Form ให้กรอกข้อมูล โดย จุดสำคัญอยู่ที่ ชื่อบริษัท และ ชื่อผู้ประกอบการให้กรอกให้ตรงกับ license ที่ได้รับมา ทุกตัวอักษร แล้วทำการกด SAVEหลังจากที่กด SAVE แล้วจะมีป๊อปอัพขึ้นมา ให้ทำการกด ok เมื่อทำการ ok เสร็จเรียบร้อยให้ทำการ ปิดโปรแกรม HR-PRO และทำการเปิดขึ้นมาใหม่หลังจากที่เราเปิดโปรแกรม HR-PRO ขึ้นมาแล้วจะมีหน้าต่างให้ทำการลงทะเบียนให้กด Yesและจะมี ช่องให้กรอก License ตามที่ได้รับ มาให้ถูกต้อง และทำการกด OKหลังจากกด ok เสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็จะสามารถใช้โปรแกรมได้ตามปกติ การลง license มีขั่นตอนเพียงเท่านี้
Service
Complain
ContactUs
Download
รับทำเว็บไซต์
หางานทั่วไทย
TACThai
B2BThai