Site MapContact Us
Cart Buy Now or Call 0-2402-6117, 08-8258-3535
Search
บริษัท ซิลค์สแปน จำกัด

" บริษัทได้เปรียบเทียบคุณสมบัติของโปรแกรมบัญชี myAccount กับโปรแกรมต่าง ๆ จึงได้ขอสรุปว่า โปรแกรมบัญชี myAccount สามารถตอบสนองความต้องการของเราได้มากที่สุด ซึ่งโปรแกรมช่วยเพิ่มความความคล่องตัว รวดเร็ว ถูกต้องและแม่นยำ ลดขั้นตอนการทำงานลงได้เยอะขึ้น"เข้าชม : 2031
บริษัท เบสท์บอนด์ แวร์เฮ้าส์ จำกัด

"ก่อนที่บริษัทจะตัดสินใจเลือกซื้อโปรแกรมบัญชี บริษัทได้พิจารณาในหลายๆ ด้าน ทั้งความเหมาะสมของราคาและผลที่จะได้รับ หลังจากที่ได้ใช้เวลาในการพิจารณาระยะนึงก็ได้มาศึกษา โปรแกรมบัญชี myAccount ซึ่งมีราคาไม่แพงเมื่อเปรียบเทียบกับคุณภาพที่ได้รับ ซึ่งสามารถลดขั้นตอนในการทำงาน สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น บริษัทจึงตัดสินใจเลือกใช้"เข้าชม : 2620
บริษัท ออนเนอร์ เทรนนิ่ง จำกัด

"บริษัทได้ค้นหาข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เกี่ยวโปรแกรมบัญชี แต่ก็ไม่ตรงกับความต้องการ จนได้รับคำแนะนะให้ลองศึกษา โปรแกรมบัญชี myAccount ซึ่งโปรแกรมสามารถตอบสนองกับการทำงานของเราได้เป็นอย่างดี และยังช่วยเพิ่มความสะดวกและรวดเร็วในการทำบัญชีมากยิ่งขึ้น"เข้าชม : 1976
บริษัท คิวบิเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ (ประเทศไทย) จำกัด

" ก่อนที่จะตัดสินใจเลือกซื้อโปรแกรมบัญชี บริษัทได้ค้นหาข้อมูลและเปรียบเทียบคุณสมบัติต่าง ๆ เพื่อให้ได้โปรแกรมที่มีคุณภาพ จนได้ศึกษาโปรแกรมบัญชี myAccount ซึ่งโปรแกรมช่วยให้การทำงานเป็นระบบ มีบริการหลังการขายที่ดีและมีบุคลากรที่เป็นมืออาชีพ สามารถตอบสนองความต้องการของบริษัทมาก "เข้าชม : 1987
บริษัท บาธ แอนด์ สปา จำกัด

" บริษัทได้ลองทดสอบใช้โปรแกรมและจากการศึกษา เปรียบเทียบรูปแบบการใช้งานกับโปรแกรมอื่นๆ แล้ว จนมีผู้เชี่ยวชาญแนะนำให้ใช้โปรแกรมบัญชี myAccount พบว่าโปรแกรมบัญชี myAccount ตอบสนองการทำงานของเราได้มากที่สุด มีระบบการทำงานที่น่าเชื่อถือ สะดวก รวดเร็ว ช่วยลดขั้นตอนในการทำงานลงได้เยอะ "เข้าชม : 1959
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคพานิชวัสดุก่อสร้าง

"ก่อนที่บริษัทเราจะตัดสินใจซื้อโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป บริษัทได้ปรึกษากับผู้ที่เชียวชาญทางด้านบัญชี จนได้รับการแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ แนะนำให้ใช้โปรแกรมบัญชี myAccount จึงทำให้การทำงานมีระบบ ระเบียบและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น"เข้าชม : 2281
บริษัท เวสเทิร์นแกรนด์โฮเท็ลราชบุรี จำกัด

"บริษัทของเราได้ศึกษาคุณสมบัติของ Softwareบัญชี มาหลาย Softwareแต่ก็ไม่ได้รับความพึงพอใจในการทำงาน จนได้มาเรียนรู้และทดลองใช้โปรแกรมบัญชี myAccount ซึ่งเป็น Software ที่เพิ่มความสะดวกและรวดเร็วในการทำบัญชี รวมทั้งยังมีเมนูการทำงานและรูปแบบของรายงานตรงตามความต้องการของบริษัท"เข้าชม : 2080
บริษัท อุดม เมดิคอล อิควิปเม้นท์ จำกัด

"ก่อนที่จะตัดสินใจเลือก softwereบัญชี เราทดลองใช้มาหลายโปรแกรม แต่ก็ไม่สามารถตอบสนองการทำงานที่ซับซ้อนของเรา จนได้มาทดลองใช้โปรแกรมบัญชี myAccount ซึ่งระบบบัญชีของ myAccount นั้นตรงกับระบบบัญชีของกิจการและมีผังบัญชีที่ตรงกับความต้องการของกิจการ ช่วยทำให้การทำงานที่ซับซ้อนง่ายยิ่งขึ้น"เข้าชม : 2130
บริษัท ซุปเปอร์เพาเวอร์ จำกัด

" บริษัทได้ศึกษาและเปรียบเทียบโปรแกรมทางด้านบัญชีมาเยอะแต่ยังไม่ตรงตามความต้องการ จนได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ แนะนำให้ลองใช้โปรแกรมบัญชี myAccount เพราะโปรแกรมมีความสะดวกรวดเร็วในการทำงาน ช่วยลดขั้นตอนการทำงานลงได้เยอะ"เข้าชม : 1404
บริษัท เซ็นจูเลียน บิสิเนสกรุ้ป จำกัด

"การมองหา software ที่จะมาช่วยในการทำบัญชี สิ่งสำคัญคือ ความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและแม่นยำ ซึ่งบริษัทเราก็ได้ทำการศึกษาข้อมูลเหล่านี้จนได้พบกับโปรแกรมบัญชี myAccount ซึ่งโปรแรมสามารถตอบสนองความต้องการของเราได้ทุกอย่าง"เข้าชม : 2537
Previous   |  1  |  2  |  3  | Next
Service
Complain
ContactUs
Download
รับทำเว็บไซต์
หางานทั่วไทย
TACThai
B2BThai