Site MapContact Us
Cart Buy Now or Call 0-2402-6117, 08-8258-3131
Search
SaaS Solutions Model : วิธีการเพื่อให้บรรลุถึงโครงสร้างพื้นฐานที่ปรับขนาดและมีประสิทธิภาพไอที

เป็นซอฟท์แวร์ Service (SaaS) เป็นหนึ่งใน buzzwords ล่าสุดในอุตสาหกรรมไอที มันเป็น hype ทั้งหมดหรือมันคือทางออกจริงสำหรับโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีของวันนี้? ความจริงก็คือSaaS โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อนำเสนอโดยผู้ให้บริการ SAS 70 ได้รับการรับรองมีจำนวนข้อได้เปรียบกว่าการใช้งานซอฟต์แวร์แบบดั้งเดิมเข้าชม : 2889
SAAS : การให้บริการซอฟต์แวร์ผ่านเว็บแอพพลิเคชั่น

SaaS นี่ก็คือ web-based software ที่ผู้ใช้สามารถเรียกใช้บริการต่างๆซอฟแวร์ผ่านทางเว็บ โดยผู้ใช้ไม่ต้องสนใจเลยว่าซอฟต์แวร์ที่ใช้อยู่มี host อยู่ที่ไหน,ใช้ OS อะไร หรือว่ามันถูกเขียนขึ้นมาโดยใช้ภาษาคอมพิวเตอร์อะไรเข้าชม : 4337
Software As A Service คืออะไร?

ปัจจุบันเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงช่วยให้การเข้าถึง ข้อมูลข่าวสารและบริการต่างๆ ผ่านทางอินเทอร์เน็ตทำได้ง่ายและรวดเร็วมากขึ้น หนึ่งในบริการที่น่าสนใจ คือ บริการซอฟต์แวร์ผ่านทางอินเทอร์เน็ต หรือที่เรียกว่า SaaS ซึ่งย่อมาจาก Software as a Serviceเข้าชม : 57080
Previous   |  1  |  2  |  3  |